Scena Familijna

Scena Familijna Teatru Praska 52:
 
powstała z inicjatywy Teatru Praska 52 i Studio Dono 
w okolicach roku 2017. Na tej scenie prezentowane są spektakle na których
można pojawić się rodzinnie. Innymi słowy są to sztuki dla każdego:
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Obecnie podstawowym spektaklem Sceny Familijnej
jest Gino i Suzi w wykonaniu Trupy Komedianty.